Em sẵn sàng đốt mình lên như hoa
Nếu anh sẽ là
một bờ cỏ ướt!

“Đi qua một góc địa đàng
Mới hay trời đất cũng mang tên mình”
                                              ~Niê A Dũng