Chưa có đánh giá nào
29 bài thơ
Tạo ngày 05/08/2008 07:22 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 13/08/2008 06:19 bởi Vanachi
Một tuần công việc tạm xong,
Cầm tay chủ nhật hoà trong phố người...


Tập thơ "Cầm tay" được in chung với tập "Mũi Cà Mau", NXB Văn học, 1962.