Đã nên hạt thóc mẩy tròn
Còn lo chớp bể mưa nguồn mẹ ơi!
Cha đi mấy chục năm trời
Một thời con gái mẹ tôi chờ chồng
Ai ru "bong bóng phập phồng"
Lời ru cắt ruột, cắt lòng đêm thâu
Cầm lòng một bát cơm nâu
Dưới chân nước cóng, trên đầu mưa bay
Mẹ tôi như nhánh mạ gầy
Hoá thân làm bát cơm đầy nuôi tôi
Miếng trầu không dám mặn môi
Sợ đôi má đỏ, ngườì đời dèm pha
Giọt mưa đau ở hiên nhà
Mưa trong lòng mẹ hơn là trời mưa
Tôi ngồi nhớ mẹ tôi xưa
Mùa xuân đến sớm người chưa thấy về...