Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (400)

Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2018 14:45

Mẹ ơi thương Mẹ vô cùng
Áo nâu Mẹ vá... Muối vừng Mẹ rang

Nón nghiêng cong mái đình làng
Lời ru như thể tạc vàng trong chuông!

Ngàn năm biển vẫn sóng suông...
Chỉ riêng tình Mẹ rong buồm trong con...


Nguồn: Trần Thị Nương, Trầu thơm cau đắng (thơ lục bát), NXB Hội nhà văn, 2011