43.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
80 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Thị Lam Luyến (68 bài)
- Mạnh Lê (8 bài)
- Huỳnh Văn Dung (9 bài)
- Vũ Thị Khương (23 bài)
- Nguyễn Tự Quý (16 bài)
Tạo ngày 21/12/2018 12:30 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 22/12/2018 09:47 bởi hongha83
Trần Thị Nương (1953-) là nhà thơ Việt Nam, quê ở Phụ Khánh, Hạ Hoà, Phú Thọ. Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Hội viên Hội nhà báo Việt Nam. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Hội viên Hội VHNT Các Dân tộc Thiểu số Việt Nam. Hội viên Hội nhà văn Hà Nội. Công tác ở báo Đại Đoàn Kết. Các giải thưởng đã nhận: Giải thưởng UBTQLH các Hội VHNT Việt Nam, Giải thưởng VHNT các Dân tộc Thiểu số Việt Nam.

Tác phẩm:
- Đừng đánh mất (1993)
- Tiếng gọi từ trăng núi (1995)
- Cánh buồm ngọn gió (1997)
- Bão tím (1999)
- Giếng khát (2000)
- Ngọn lửa (2002)
- Bức tường mảnh chai (2005)
- Sóng khát (2006)
- Bão không mùa (2009)
- Trầu thơm cau đắng (2011)
- Hẹn với hoa hồng (2013)
- Biển không bao giờ lẻ (2017)

 

Ngọn lửa (2003)

Trầu thơm cau đắng (2011)