Tôi mơ thấy mình thức dậy
bởi nghe tiếng chuông điện thoại

Tôi mơ thấy chắc chắn
có người đã qua đời gọi điện cho tôi

Tôi mơ thấy mình
đưa tay với tai nghe

Chỉ có điều
tai nghe này không như bình thường
bỗng dưng thật nặng
như thể gắn chặt
như mọc và bám rễ vào một thứ gì
Tôi đã phải cố bứt nó ra
cùng với cả trái đất

Tôi mơ thấy
sự cố gắng của mình chỉ là vô ích

Tôi mơ thấy sự lặng yên
bởi tiếng chuông đã dứt

Tôi mơ thấy mình thiếp đi
rồi lại bừng tỉnh thức


Nguồn: Thơ chọn lọc Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)