Cơn lốc
đêm qua vặt sạch lá cây
trừ một chiếc lá nhỏ,
vẫn còn đây,
để một mình đung đưa trên cành trụi.

Bằng thí dụ này
Bạo lực bảo rằng,
đúng thế -
đôi khi nó thích đùa.


Nguồn: Lao động cuối tuần (1-3-2012)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)