Cuộc sống - cách duy nhất
để phủ che bằng lá
thở hổn hển trên cát
và bay lên bằng cánh

thành chó
hoặc vuốt lưng nó

phân biệt nỗi đau
với tất cả những gì không phải nỗi đau

có mặt trong các sự kiện
không biết ở chỗ nào trong các cảnh quan
tìm lỗi lầm nhỏ nhất trong các lỗi lầm

Cơ hội đặc biệt
để nhớ trong giây lát
người ta nói chuyện gì
bên ngọn đèn được tắt

và để ít nhất một lần
vấp chân vào đá
ướt sũng trong mưa
mất chùm chìa trong cỏ

và dõi nhìn một tia sáng trên trời

và liên tục không biết
một điều gì đó vô cùng quan trọng


Nguồn: Thơ chọn lọc, Wisława Szymborska, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)