Tôi cất bước trở về với Khu Vườn Tình Yêu,
Và trông thấy từ xa thứ tôi chưa từng thấy.
Một nhà nguyện thanh bình được dựng lên ở đấy,
Trên bãi cỏ xanh rờn nơi tôi đã từng chơi.

Cổng nhà nguyện đêm ngày luôn bặt tiếng im hơi,
“Không được bước vào đây’’, chữ đề trên cánh cửa;
Tôi cất bước trở về với Khu Vườn lần nữa.
Nơi đã có một thời đầy hoa cỏ xinh tươi.

Và mồ mả giờ đây mọc kín ở quanh tôi
Và bia mộ dựng lên nơi cỏ hoa từng nở;
Và tu sĩ áo đen đi thành vòng tròn nhỏ,
Và khao khát chuyển mình quấn vào bụi hồng gai.