Và rồi anh cũng yêu em
Người đời hay hỏi anh: tim thế nào
Bây giờ anh sống ra sao
Anh rằng chẳng có một câu trả lời

Người đời chắc hiểu anh thôi
Làm sao anh sống cuộc đời cô đơn
Nhưng đời anh lại đẹp hơn
Từ ngày em nắm tay đơn côi này

Cô đơn anh biết là gì
Là bao bóng tối ôm ghì lấy anh
Và đêm giam nhốt đời anh
Nhưng anh không để đêm hành tội anh
Giờ thì em đến bên anh

Và rồi em cũng yêu anh thật nhiều
Chỉ mình anh được em yêu
Từ em anh thấy hồn nhiều thảnh thơi
Em cho anh hạnh phúc đời

Quyển đời anh chẳng được dài
Một trang để đọc trang hai thì thừa
Tình yêu đã chết từ xưa
Trong anh thì vẫn có thừa niềm yêu

Biết rằng sống không tình yêu
Chỉ là bóng tối hắt hiu theo hoài
Màn đêm vây phủ hình hài
Nhưng anh không để đêm đày đoạ thêm
Bây giờ anh đã có em.


25.10.16