Trái tim chọn thế giới của nàng
rồi đóng cửa
Xin đừng ai đến nữa
trong thế giới của nàng.
 
Kìa, cỗ xe ai đỗ lại ngoài sân?
Kìa, một đấng quân vương quỳ trên chiếu
Hỡi trái tim
sao mi cứ mãi lạnh lùng?
 
Tôi đã biết
giữa vương quốc bao la
nàng đã chọn một người
rồi đóng chặt trái tim mình
như đá.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)