08/06/2023 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khu vườn tình yêu
The garden of love

Tác giả: William Blake

Nước: Anh
Đăng bởi Gia Hưng vào 24/10/2022 04:01

 

Nguyên tác

I went to the Garden of Love,
And saw what I never had seen.
A Chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green.

And the gates of this Chapel were shut,
And ‘Thou shalt not’ writ over the door;
So I turned to the Garden of Love.
That so many sweet flowers bore.

And I saw it was filled with graves,
And tomb-stones where flowers should be;
And priests in black gowns were walking their rounds,
And binding with briars my joys and desires.

Bản dịch của Pháp Hoan

Tôi cất bước trở về với Khu Vườn Tình Yêu,
Và trông thấy từ xa thứ tôi chưa từng thấy.
Một nhà nguyện thanh bình được dựng lên ở đấy,
Trên bãi cỏ xanh rờn nơi tôi đã từng chơi.

Cổng nhà nguyện đêm ngày luôn bặt tiếng im hơi,
“Không được bước vào đây’’, chữ đề trên cánh cửa;
Tôi cất bước trở về với Khu Vườn lần nữa.
Nơi đã có một thời đầy hoa cỏ xinh tươi.

Và mồ mả giờ đây mọc kín ở quanh tôi
Và bia mộ dựng lên nơi cỏ hoa từng nở;
Và tu sĩ áo đen đi thành vòng tròn nhỏ,
Và khao khát chuyển mình quấn vào bụi hồng gai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Blake » Khu vườn tình yêu