15.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phan Mạnh Danh (1 bài)
Tạo ngày 20/08/2014 17:33 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/08/2014 17:44 bởi hongha83
Vương thị phụ là người phụ nữ lấy chồng họ Vương, không rõ năm sinh mất, tên thật và hành trạng. Theo "Tình sử", nàng sống vào đời Nguyên, chỉ để lại một bài thơ.