15.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
Tạo ngày 21/08/2014 17:33 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/08/2014 17:44 bởi hongha83
Vương thị phụ là người phụ nữ lấy chồng họ Vương, không rõ năm sinh mất, tên thật và hành trạng. Theo "Tình sử", nàng sống vào đời Nguyên, chỉ để lại một bài thơ.