Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 15:59

望長川其一

腰鐮欲何之,
東園刈秋韭。
世事不復論,
悲歌和樵叟。

 

Vọng Trường Xuyên kỳ 1

Yêu liêm dục hà chi,
Đông viên ngải thu cửu.
Thế sự bất phục luân,
Bi ca hoà tiều tẩu.


Tiêu đề hai bài này có bản chép là Đề Bá trì 題灞池.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Như giục lưng đeo liềm,
Vườn đông thu hẹ hái,
Việc đời lại chẳng bàn,
Lão hát buồn tê tái.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lưng đeo liềm mà chi
Hẹ thu vườn đông hái
Cùng ông tiều hát nghêu
Sự đời đâu trở lại

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liềm bên hông đeo làm chi thế
Để cắt rau thu hẹ vườn đông
Chuyện đời bàn lại quyết không
Hát bài bi thảm với ông tiều già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Liềm đeo ở cạnh hông
Cắt hẹ ở vườn đông
Thế sự chẳng bàn tới
Tiều phu buồn hát cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lưng đeo liềm muốn chi?
Vườn đông hái hẹ thu.
Thế sự bàn làm gì,
Hoà ca cùng tiều phu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời