18/10/2021 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Trường Xuyên kỳ 1
望長川其一

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 15:59

 

Nguyên tác

腰鐮欲何之,
東園刈秋韭。
世事不復論,
悲歌和樵叟。

Phiên âm

Yêu liêm dục hà chi,
Đông viên ngải thu cửu.
Thế sự bất phục luân,
Bi ca hoà tiều tẩu.

Bản dịch của mailang

Như giục lưng đeo liềm,
Vườn đông thu hẹ hái,
Việc đời lại chẳng bàn,
Lão hát buồn tê tái.
Tiêu đề hai bài này có bản chép là Đề Bá trì 題灞池.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Vọng Trường Xuyên kỳ 1