15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2008 02:06

干戈

干戈未定欲何之,
一事無成兩鬢絲。
蹤跡大綱王粲傳,
情懷小樣杜陵詩。
鶺鴒音斷人千里,
烏鵲巢寒月一枝。
安得中山千日酒,
酩然直到太平時。

 

Can qua

Can qua vị định dục hà chi,
Nhất sự vô thành lưỡng mấn ty.
Tung tích đại cương Vương Xán truyện,
Tình hoài tiểu dạng Đỗ Lăng thi.
Tích linh âm đoạn nhân thiên lý,
Ô thước sào hàn nguyệt nhất chi.
An đắc Trung Sơn thiên nhật tửu,
Mính nhiên trực đáo thái bình thì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Loạn lạc chưa yên muốn được nào
Đầu hai thứ tóc chẳng ra sao
Chàng Vương tông tích cơn phiêu bạt
Lão Đỗ thi ca dậy nỗi đau
Chim hót khêu lòng người vạn dặm
Quạ quây tổ lạnh gác trăng thâu
Ngày ngày uống rượu Trung Sơn nhỉ
Say đến thái bình đã tỉnh đâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Âm ầm binh hoả biết đi đâu,
Công việc chưa xong đã bạc đầu;
Chén rượu bi thu Vương Xán trước,
Câu thơ ái quốc Đỗ Lăng sau;
Quê nhà khuất núi linh xa tiếng,
Đêm nguyệt nằm sương thước chịu rầu;
Ước được rượu tiên trăm chén nhắp,
La đà chờ đến buổi Thương Châu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời