Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (52 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 29/10/2008 02:01 bởi hongha83
Vương Trung 王中, tự Tích Ông, nhà thơ cuối đời Nam Tống, không rõ thân thế và sự nghiệp.