Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 30/10/2008 02:01 bởi hongha83
Vương Trung 王中, tự Tích Ông, nhà thơ cuối đời Nam Tống, không rõ thân thế và sự nghiệp.

 

Tuyển tập chung