15.00
Nước: Trung Quốc (Minh)
4 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/09/2008 22:10 bởi Vanachi
Vương Kiều Loan 王嬌鸞 dung mạo kiều diễm. Khoảng năm Thiên Thuận đời Minh Anh Tông, cha nàng là Vương Trung 王忠 làm Lâm An uý. Mặc dù là con gái của võ tướng nhưng giỏi thơ văn, thường giúp cha mình soạn thảo văn thư, nhưng lần lữa không chịu xuất giá. Sau cha nàng bị biếm, thiên chuyển đi xa, rồi định ước cùng một người lân cận là Chu Đình Chương 周廷章. Nhưng không ngờ họ Chu có mới nới cũ muốn bỏ đính ước. Kiều Loan sau khi biết chuyện, viết một bài thơ về ước hẹn rồi tự tận.

Sau chuyện này truyền đến tai Đô sái viện Phiền Công Chỉ 樊公祉, ông thương tiếc cho tài năng của Kiều Loan, chiếu theo đính ước của hai người mà dùng gậy đánh họ Chu tới chết.