Ngọn cây hoa rụng, hoa nở
Trên đường người đi xuôi ngược
Tối ngày cứ buồn tất già
Tam đài mấy bài làm được

tửu tận tình do tại