27/06/2022 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam tam đài từ kỳ 3
江南三台詞其三

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 17:21

 

Nguyên tác

樹頭花落花開,
道上人去人來。
朝愁暮秘即老,
百年幾度三台。

Phiên âm

Thụ đầu hoa lạc hoa khai,
Đạo thượng nhân khứ nhân lai.
Triêu sầu mộ bí tức lão,
Bách niên kỷ độ tam đài.

Dịch nghĩa

Trên ngọn cây, hoa rụng, hoa nở,
Trên đường, người đi người lại.
Sáng buồn chiều buồn tất già,
Thì cả đời làm được mấy bài thể tam đài.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngọn cây hoa rụng, hoa nở
Trên đường người đi xuôi ngược
Tối ngày cứ buồn tất già
Tam đài mấy bài làm được

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Giang Nam tam đài từ kỳ 3