Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 08/08/2008 23:52 bởi Vanachi
Vương Hoà Khanh 王和卿, tản khúc gia đời Nguyên, người Đại Danh (nay thuộc Hà Bắc), năm sinh mất và hiệu không rõ, sống khoảng cùng thời với Quan Hán Khanh 關漢卿. Trong Lục quỷ bạ gọi ông là Tiền bối danh công nhưng các bản xưng hô không giống nhau, bản Thiên Nhất Các gọi là Vương Hoà Khanh học sĩ, bản Mạnh Xưng Thuấn gọi bằng Tản nhân.

Hiện ông còn 21 bài tiểu lệnh tản khúc, chép trong các tập Thái bình nhạc phủ, Dương xuân bạch tuyết, Từ lâm trích diễm. Tản khúc của ông khá đặc sắc, đa phần tập trung vào các sinh hoạt quần chúng, dân dã. Các bài nổi danh nhất của ông là tiểu lệnh Tuý trung thiên - Vịnh đại hồ điệp.