淇上田園即事

屏居淇水上,
東野曠無山。
日隱桑柘外,
河明閭井間。
牧童望村去,
獵犬隨人還。
靜者亦何事,
荊扉乘晝關。

 

Kỳ thượng điền viên tức sự

Bình cư Kỳ thuỷ thượng,
Đông dã khoáng vô san.
Nhật ẩn tang giá ngoại,
Hà minh lư tỉnh gian.
Mục đồng vọng thôn khứ,
Lạp khuyển tuỳ nhân hoàn.
Tĩnh giả diệc hà sự,
Kinh phi thừa trú quan.

 

Dịch nghĩa

Sinh sống bình an ở thượng lưu sông Kỳ,
Nơi mà đồng bằng trải về hướng đông không có núi đồi.
Mặt trời ẩn hiện sau rặng cây dâu tằm,
Con sông lấp lánh xuyên cổng làng.
Cac mục đồng nhìn lại thôn xóm khi lùa thú ra đồng,
Ðàn chó săn theo chủ trở về.
Người nhàn cư có chuyện chi đâu mà làm,
Khép chặt cửa phên cỏ cả ngày để hưởng thanh nhàn.


Sông Kỳ ở phía bắc tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Thượng lưu sông Kỳ sống bình an
Bên đông đồng trống rộng thênh thang
Sau rặng dâu xanh trời ẩn núp
Sông trôi lấp lánh xuyên cổng làng
Mục đồng lùa thú nhìn thôn xóm
Ðàn chó theo người chạy ngang ngang
Nhàn hạ còn chi lo sự thế
Khép cửa ngày đêm ta hưởng nhàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình an sinh sống bến đầu Kỳ,
Không núi về đông đồng phẳng lì.
Sau rặng dâu trời soi ẩn hiện,
Cổng làng sông nhỏ xuyên đường đi.
Mục đồng ra ruộng nhìn thôn xóm,
Ðàn chó săn theo chủ trở về.
Nhàn rỗi chẳng nhiều công với việc.
Cửa phên khép chặt hưởng nhàn thì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời