水花

一陂春水繞花身,
花影妖嬌各占春。
縱被東風吹作雪,
絕勝南陌碾成塵。

 

Thuỷ hoa

Nhất bì xuân thuỷ nhiễu hoa thân,
Hoa ảnh yêu kiều các chiếm xuân.
Túng bị đông phong xuy tác tuyết,
Tuyệt thăng nam mạch niễn thành trần.

 

Dịch nghĩa

Một giải nước xuân quấn thân hoa,
Màu hoa sặc sỡ đều phô dưới nắng xuân.
Dẫu bị gió đông thổi tan thành tuyết,
Còn hơn bị nghiền thành bụi ở đường phía nam.


Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 76, bản Gia tĩnh nhà Minh. Bài này còn có đề là Bắc bì hạnh hoa, nhà thơ thông qua mô tả hoa hạnh, thể hiện mình trung với lý tưởng, với tinh thần thà làm ngọc nát.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Một vùng nước biếc quấn quanh thân,
Sặc sỡ hoa xòe dưới nắng xuân.
Dẫu bị gió đông vùi dưới tuyết,
Hơn nghiền thành bụi giữa đường quan.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một vùng nước biếc ấp ôm thân
Lộng lẫy màu hoa rạng ánh xuân
Dẫu bị gió đông biến thành tuyết
Còn hơn làm bụi giữa đường nam

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước xuân một giải quấn thân hoa,
Sặc sỡ màu hoa phô nắng xuân.
Dẫu bị gió đông tan hoá tuyết,
Còn hơn nghiền bụi đường nam qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời