Đông chí ba ngày trước,
Sấm ran, sét giật mình.
Động trời vì ai vậy,
Điềm báo việc sinh thành.
Chợ Rã, đình tạm trú,
Tha hương, khách một mình.
Giường bên dăm cái vắng,
Núi trước muôn trùng xanh.
Giọng Thổ đà khôn hiểu,
Tiếng Tàu nghe rối tinh.
Ngựa xe mù trời đất,
Gang tấc chốn Thần kinh.
Thay đổi lẽ trời định,
Thắp hương đọc Dịch Kinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)