Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2005 13:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/09/2009 04:20

Tặng Vương Toàn

Phách rụng song song nhạc xuống chìm
Tiếng ca bừng nổi giữa chừng đêm.
“Canh khuya đưa khách...” Lời gieo ngọc;
Mơ gái Tầm Dương thoảng áo xiêm.
Ai lạ nghìn thu, xa tám cõi,
Sen vàng như động phía châu liêm.
Nao nao khói biếc hài thương nữ;
Trở gối, hoa lệ rụng trắng thềm.


Bài thơ in lần đầu trong tập Thơ say (1940) với tiêu đề Nghe hát và hai câu đầu là “Phách ngọt đàn say nệm khói êm, Tiếng ca buồn nổi giữa chừng đêm”, sau được sửa lại là Gối mộng và hai câu đầu như ở đây khi in tập Mây (1943).

Nguồn:
1. Vũ Hoàng Chương, Mây, NXB Đời nay, Hà Nội, 1943
2. Vũ Hoàng Chương, Thơ say, NXB Nguyễn Đình Vượng, Saigon, 1971
3. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004