Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2014 12:59

Cảnh ấy khen ai khéo đặt bày
Nước sôi một vũng ở như đây
Rét bao nhiêu độ càng thêm nóng
Nắng mấy mươi phen vẫn cứ đầy
Lò tạo hoá nung thâu sớm tối
Lửa âm dương nấu mãi xưa rày
Đồ bàn dấu cũ nay còn lại
Muốn hỏi nguồn cơn nỗi nước này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]