02/10/2023 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm cảnh Nhiệt Đàm

Tác giả: Vũ Duy Thanh - 武維清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2014 12:59

 

Cảnh ấy khen ai khéo đặt bày
Nước sôi một vũng ở như đây
Rét bao nhiêu độ càng thêm nóng
Nắng mấy mươi phen vẫn cứ đầy
Lò tạo hoá nung thâu sớm tối
Lửa âm dương nấu mãi xưa rày
Đồ bàn dấu cũ nay còn lại
Muốn hỏi nguồn cơn nỗi nước này
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Duy Thanh » Thăm cảnh Nhiệt Đàm