Có người lính trở về
Đắp hòn núi giả
Vắng bóng ngư ông ngồi câu
Vắng ngọn tiểu khê cá vàng bơi thong thả
Vắng bác tiều phu gánh củi qua cầu

Người lính trở về đắp hòn núi giả
Có xe kéo pháo qua đèo
Cô gái dẫn đường
Quân đi xào xạc lá
Nhấp nhô vành mũ tai bèo
Phút nghỉ tựa lưng vách đá
Gió lay cánh võn rừng chiều

Những đồng đội trở về cùng phố
Kể chuyện chiến trường quanh hòn non bộ
Âm vang khúc hát một thời
Trước hiên nhà người lính nắng không vơi


1998-2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]