Ru hời! Con của mẹ cha
Biết mum hạt thóc, biết và miếng cơm

Phú ông mặc cả thằng Bờm
Thắng thua vẫn nắm xôi thơm sau cùng

Biết là, con cháu vua Hùng
Nghìn năm bánh tét bánh chưng vuông tròn

Quân reo ngựa thúc trống dồn
Vẫn cơm nồi đất mang hồn Thạch Sanh

Từ trong nôi, Gióng vuơn mình
Cũng bằng hạt gạo đất lành Văn Lang

Rước dâu về đến cổng làng
Vẫn lời thúng mủng dần sàng mẹ trao

À ơi con ngủ ngoan nào
Ngoài kia lúa trổ xôn xao gọi mùa


Xuân Tân Tỵ 2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]