Mẹ đã đi xa rồi
Nhà ta không ai ăn trầu nữa
Cau đến thì cau lổ
Trắng chiều hoa cau rơi

Mẹ thích miếng trầu mặn vôi
Cau tiện chũm lòng đào
Trầu têm cánh phượng
Đưa ngón tay quệt nước trầu duyên dáng
Hàm răng đen nhức nét cười

Rộn rã miếng trầu
Ngày tiễn con ra trận
Xóm nghèo đêm ấy trăng vui

Biếu láng giềng nhớ chọn quả cau tươi
(Khi còn sống mẹ thường nhắc thế)
Con kính cẩn dâng mấy tuần hương lẻ
Những miếng trầu giỗ mẹ sắp lưng cơi


Tháng 1-2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]