06/10/2022 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miếng trầu ngày giỗ mẹ

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 07:11

 

Mẹ đã đi xa rồi
Nhà ta không ai ăn trầu nữa
Cau đến thì cau lổ
Trắng chiều hoa cau rơi

Mẹ thích miếng trầu mặn vôi
Cau tiện chũm lòng đào
Trầu têm cánh phượng
Đưa ngón tay quệt nước trầu duyên dáng
Hàm răng đen nhức nét cười

Rộn rã miếng trầu
Ngày tiễn con ra trận
Xóm nghèo đêm ấy trăng vui

Biếu láng giềng nhớ chọn quả cau tươi
(Khi còn sống mẹ thường nhắc thế)
Con kính cẩn dâng mấy tuần hương lẻ
Những miếng trầu giỗ mẹ sắp lưng cơi
Tháng 1-2002

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Miếng trầu ngày giỗ mẹ