Sáng:
Bình minh ấy là bình minh kỷ niệm

Chiều:
Hoàng hôn như lạ lại như quen.

Tối:
Tắc kè ném lưỡi vào đêm
Có ngủ được đâu
Nằm nghe lá thở
Nằm nghe súng nổ
Đánh giặc lần đầu ai chả thế
Thôi sáng rồi vẫn tiếng gà xóm mẹ
Cuốn võng vào theo hướng súng mà đi.


Trường Sơn, 1971

Bài thơ này nằm trong chùm thơ Hoàng Nhuận Cầm viết tại chiến trường được giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1972-1973.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]