115.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 21:28

入塵

迢迢闊步入塵來,
黃色眉頭鼎鼎開。
北里憂遊投馬腹,
東家散誕入驢胎。
金鞭打趁泥牛走,
鐵索牽抽石虎回。
自得一朝風解凍,
百花仍舊淚春臺。

 

Nhập trần

Thiều thiều khoát bộ nhập trần lai,
Hoàng sắc my đầu đỉnh đỉnh khai.
Bắc lý ưu du đầu mã phúc,
Đông gia tán đản nhập lư thai.
Kim tiên đả sấn nê ngưu tẩu,
Thiết sách khiên trừu thạch hổ hồi.
Tự đắc nhất triêu phong giải đống,
Bách hoa nhưng cựu lệ xuân đài.

 

Dịch nghĩa

Xăm xăm rộng bước đi vào chốn cát bụi,
Lông mi sắc vàng mạnh mẽ giương lên.
Xóm Bắc nhởn nhơ rơi vào bụng ngựa,
Nhà Đông tản mạn rúc vào thai lừa.
Roi vàng đánh đuổi con trâu đất đi,
Giây sắt dắt con hổ đá về.
Một sớm gió đông thổi tan băng giá,
Trăm hoa như cũ reo trước gió xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Xăm xăm cát bụi bước vào vòng,
Vàng óng đầu mi, rướn rướn trông.
Bụng ngựa rong chơi, này xóm Bắc,
Thai lừa lạc bước, nọ nhà Đông.
Trâu bùn chạy tuốt, roi vàng đuổi,
Cọp đá tôi về, giây sắt giong.
Rồi một ngày mai băng giá hết,
Trăm hoa như cũ, gió xuân nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
75.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc vàng mạnh mẽ giương mi ngắm,
Rộng bước xăm xăm chốn bụi mưa,
Xóm Bắc nhởn nhơ rơi bụng ngựa,
Nhà Đông tản mạn rúc thai lừa.
Roi vàng đánh đuổi con trâu đất,
Giây sắt đưa con hổ đá về.
Một sớm gió đông tan giá rét,
Trăm hoa như cũ gió xuân thưa.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giương mi mạnh ngắm sắc vàng,
Chốn mưa bụi bước xăm xăm đi vào.
Rơi thôn Bắc bụng ngựa sao?
Thai lừa hồn nhập lạc vào nhà Đông.
Roi vàng trâu đất đổi không?
Giắt con hổ đá sắt giong giây về.
Gió đông tan sớm rét ghê,
Trăm hoa như cũ reo kề gió xuân.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Xăm xăm cất bước vào bụi đời
Vàng óng đầu mi, mở khơi khơi.
Xóm bắc rong chơi vào bụng ngựa
Nhà đông cười nói nhập thai lừa.
Roi vàng đánh đuổi trâu đất chạy
Dây sắt lôi đầu cọp đá về.
Rồi một ngày mai băng giá hết
Trăm hoa như cũ rộn xuân đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Xa xa rộng bước đến trần gian
Lừng lẫy đầu my lộ ánh vàng
Xóm Bắc rong chơi, thai Ngựa đón
Nhà Đông tán láo, bụng Lừa mang
Roi vàng đánh lấn trâu bùn chạy
Dây sắt cùm lôi cọp đá tan
Tự được gió lùa băng giá hết
Trăm hoa như cũ gọi đài xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời