Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Sư Tú (2 bài)
- Từ Cơ (3 bài)
- Khương Quỳ (26 bài)
- Lưu Quá (2 bài)
- Trương Tư (2 bài)
Tạo ngày 26/06/2015 16:55 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/06/2015 08:11 bởi hongha83
Triệu Bỉnh Văn 趙秉文 (1159-1232) tự Chu Thần 周臣, hiệu Nhàn Nhàn cư sĩ 閑閑居士, người Phẫu Dương, Từ Châu (nay là huyện Từ, Hà Bắc) đời Kim. Ông đỗ tiến sĩ năm Đại Định thứ 25 đời Kim Thế Tông, làm ứng phụng Hàn lâm văn tự. Năm Hưng Định thứ nhất đời Tuyên Tông được phong Thượng thư bộ Lễ, đời Anh Tông lên ngôi đổi thành Hàn lâm học sĩ. Tác phẩm có Nhàn Nhàn lão nhân Phẫu Thuỷ văn tập 閑閑老人滏水文集.