Bó đuốc nhiều, đẹp hơn tranh vẽ
Thắp sáng lên đang để trong nhà
Kể ra nay nhận được ba
Thêm thơ Linh Vận, chữ nhà họ Vương

tửu tận tình do tại