Ngón chân đau vì lạnh, nhưng tay mỏi là vì tết ngủ nướng nhiều quá không hoạt động đấy =D Hehe

Tiền có thể giải quyết vấn đề, bạo lực có thể giải quyết vấn đề, tri thức cũng thế.