Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: mùa đông (40)
Đăng ngày 02/12/2018 09:29, số lượt xem: 184

anh vừa hạ huyệt đám mây
còn ngơ ngẩn nhớ dáng đài trang xưa
vừa chôn chặt ngọn gió thùa
hương thu bảng lảng đón đưa tóc thề

anh vừa phủ liệm thôi đê
còn thiêm thiếp dấu đi, về chiều rơi
chắp tay vái quãng sông xuôi
vẫn ăm ắp ánh da ngời dưới trăng...