Bàn tay em lấm lem tro cùng nhọ.
Mái tóc em bồ kết quyện cùng than.
Mắt em có ngọn nắng không tan,
Bếp đây có ngọn lửa không tắt.

Nắng ban mai soi từng sợi khói sớm,
Sợi khói muộn soi được nắng chiều hôm.
Từ sớm mai tới khi chiều muộn,
Em ơi em, khói mang em mờ.

Được kể về một cô gái đúc đạn cho quân vào thời chiến, nên muốn viết một bài thơ. Nghe nói cuối cùng cô gái đã không thoát được khỏi họng súng quân thù.
26/01/2023