nắng mùa đông
em trông chờ anh tới
với niềm tin
chúng mình xây hạnh phúc

ước mơ xa
trong mùa đông sẽ tới
có nắng ấm
có tình yêu thuỷ trung

nắng mùa đông
em chờ đợi anh đến
vắng mùa đông
tình yêu sợ cách xa

em thiết tha
gần nhau trong hơi ấm
nắng mùa này
anh không còn cách xa

tình thiết tha
trong mùa đông ấm áp
tình bao la
chờ đợi ...nắng mùa đông