buổi sáng lảm nhảm những tia nắng dở hơi
không đủ sức lọt qua vài đám mây trịnh trọng
con sông mờ sương lảm nhảm lời sóng lạnh
với lau bạc đôi bờ những câu chuyện lan man

gió bấc lê la trên dài suốt mặt đường
lảm nhảm dấu chân loà trong bùn loãng
bên lề cỏ xém vàng
cây mộc miên già xộc xệch đứng
lảm nhảm kể về những chiều nắng vội phai

tiếng gà gáy lên lảm nhảm khắp trưa gầy
vật vờ màu cờ lắt lay trên nóc điếm
đất bãi mới cày lảm nhảm tiếng bầy chiền chiện
xù mình bay ngược gió bấc kiếm mồi

chỉ chiều đông là có vẻ ít lời
vồi vội giăng bức màn đen im ỉm
nhưng đêm đông lại vô cùng lắm chuyện
lảm nhảm hoài những tiếng yêu đương...