Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2023 22:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Uyên vào 25/02/2023 23:01, số lượt xem: 358

Bần nông sinh một thằng gầy
Vì nghèo củi lửa mà mẹ chết con non
Phú ông đẻ chàng béo con
Cùng ngày mẹ mất vì nghèo sinh niên

Cha gầy chôn vợ túng bần
Hai con gà mẹ cùng Gầy bán đi
Béo cha phần mẹ thương chàng
Hai trâu, một ngựa thiết tiệc đầy xuân.

24/02/2023