Chưa có đánh giá nào
33 bài thơ
Tạo ngày 05/02/2020 09:08 bởi Vanachi
Tập thơ Ma thuật ngón (NXB Hội Nhà văn, 2008), giải nhất giải Thơ Bách Việt lần thứ nhất, 2009.