Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 07/02/2020 09:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/02/2020 20:23

cái mặt tôi
nung trong bảy mươi hai giờ ba mươi lăm phút
nhặt ra
một Phù Lãng

Phù & Lãng

cái miệng chảy lên đôi mắt
đôi mắt thắt thành lỗ tai
lỗ tai gài sang rẻo trán
rẻo trán dán xuống hai môi

đôi mắt há ra kinh ngạc
lỗ tai thốt ánh nhìn câm
rẻo trán dỏng nghe cảnh giác
hai môi toan tính ngấm ngầm


Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008