Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 07/02/2020 10:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/02/2020 21:57

tặng Trần Vàng Sao

nghiêng sông rạch bút
Vỹ Dạ Đạt Ma
phùn mưa ứa khoé
vách lụt bóng loà

Vỹ Dạ Đạt Ma
quạt lửa mẹ già
cơi trầu mộ trắng
sưởi mãi trăng xa

Vỹ Dạ Đạt Ma
câu thơ ngồi lặng
cau hoá bồ đề

kìa kìa cỏ trắng
khâu vào thịt da


Vỹ Dạ, 2005

Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008