Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/02/2020 10:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/02/2020 21:48

dép đi vào đêm
chân để lại thềm

kỳ cọ rễ
thiên di đất
vọng gieo lá
tuốt ngón mùa

dép đi vào đêm
chân ở lại thềm


Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008