20/01/2022 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dép đi vào đêm

Tác giả: Trần Tuấn - Trần Ngọc Tuấn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần - Tuấn vào 09/02/2020 10:24

 

dép đi vào đêm
chân để lại thềm

kỳ cọ rễ
thiên di đất
vọng gieo lá
tuốt ngón mùa

dép đi vào đêm
chân ở lại thềm
Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn » Dép đi vào đêm