Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 07/02/2020 10:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/02/2020 21:57

bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
cởi hòn sỏi nhỏ
lăn vào thung sâu

bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
kìa hòn sỏi nhỏ
lăn còn bao lâu

bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
kìa hòn sỏi nhỏ
đến rồi đi đâu


Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008