Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 08/02/2020 10:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/02/2020 21:55

đêm
tay nhớ trắng
lần mở cửa mời đen

sau ô kính
soi gương tóc chải
gương mặt đọng trên tường
ngoằn ngoèo chảy hơi sương mơ hoặc

ngực khóc cạn bình cũ
mịn chân trần vò nát mùa say

ba bàn chân chụm
hôn nhau thật lâu
carnavan bụi xác

con mắt tờ lịch
chớp
mùa
rơi


Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008