Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/04/2010 19:52 bởi hongha83
Trần Tam Lập 陳三立 (1853-1937) tự Bá Nghiêm 伯嚴, hiệu Tản Nguyên 散原, quê Nghĩa Ninh, Giang Tây (nay là Tu Thuỷ), là nhân vật đại biểu của Cống phái “Đồng Quang thể”. Đỗ tiến sĩ năm Quang Tự thứ 12 (1886), làm quan tới chức Chủ sự Lại bộ, về sau làm phụ tá cho cha là Trần Bảo Châm 陳寶箴 đang giữ chức tuần phủ ở Hồ Nam để thi hành chính sách mới. Sau khi biến pháp năm Mậu Tuất thất bại, hai cha con đều bị cách chức. Từ đó trở đi ông không tham gia việc chính trị nữa mà tự xưng là Thần Châu tụ thủ nhân (Người khoanh tay ở đất Thần Châu). Năm 1937, khi sự cố Lư Câu Kiều xảy ra, ông quá bi phẫn nên đã tuyệt thực mà chết. Trước tác có Tản Nguyên tinh xá thi (tục tập, biệt tập), Tản Nguyên tinh xá văn tập.